Search
  • Ziv Zwighaft

שינויי מגמות בשימוש בשירותי מיקור חוץ בסטארטאפים ישראלים בתחום הביוטק

Updated: Jun 24, 2020

ערכנו סקר בקרב חברות סטארטאפ ישראליות על מנת לבחון מגמות בשימוש בשירותי מיקור חוץ (contract Manufacturing)

השווינו את התוצאות לסקר דומה אותו ערכנו בשנת- 2011 (חשוב לציין שהמדגם לא בהכרח מייצג, ומורכב ברובו מלקוחות BPL בעבר ובהווה).

להלן תמצית הסקר ומהסקנות שלנו:


1. כיום הנטייה של חלק הארי מהחברות היא לפתח יכולות עצמאיות, כבר בשלבי ה- Discovery. השימוש בשירותי מיקור חוץ מגיע רק בשלב מאוחר יותר. זהו שינוי מגמה מובהק כיוון שב-2011 רוב החברות העדיפו מיקור חוץ על פיתוח יכולות עצמאיות כבר בשלבי הפיתוח המוקדמים.

2. רוב החברות משתמשות או מתכוונות להשתמש בתהליכי פרמנטציה (חיידקים או שמרים), ומיעוטן בתאים אנימליים (mammalian cells). ב-2011 רוב החברות השתמשו בתהליכים מבוססי mammalian cells. 3. כיום עיקר הפעילות נמצאת בתחום ה- Food/Agtech והקוסמטיקה, ב-2011 רוב החברות הגדירו עצמן בתחום הפארמה.


אנו מבקשים להודות לכל מי שהשתתף בסקר. BPL ממשיכה לתרום מהנסיון המקצועי הרב שצברנו לאורך השנים. אנו מתחייבים להמשיך ולעמיק את התמיכה בסקטור הביוטק בישראל - גם בימים אלה של משבר כלל עולמי, יותר מתמיד אנחנו פה בשבילכם.


צרו קשר, ואנו נתאים את שירותינו, לצרכים וליכולות שלכם, כדי שיחד נוכל לצלוח את המשבר ולפרוח.הסקר נעשה ע"י חברת ביופארם מעבדות (www.bplbio.com), ביופארם מעבדות (BPL) היא חברת CDMO ישראלית לתחום הביוטק.


4 views0 comments